Propagace FCH VUT Brno

Focení podkladů pro propagační materiály fakulty

Focení laboratoří

CSI: Miami v Brně ?

Focení Fakulty chemické VUT v Brně byla pro nás obrovskou výzvou. Během dvou dnů jsme museli zvládnout nafotit veškerá důležitá místa, drahé přístroje a práci s nimi. Kvůli vytíženosti lidí i přístrojů proto nebylo mnoho času na přípravy, proto se celé focení odehrávalo spíše v duchu improvizace. I díky velké podpoře kreativních akademiků a studentů ale nakonec vše dopadlo nad očekávání dobře a fakulta tak získala skoro 200 fotografií, které může používat v propagačních materiálech a kampaních.

Chcete také nafotit Vaši práci?